Presentasjon av arbeidsområder

Byggforum representerer spesiell kompetanse ved planlegging, organisering og gjennomføring av byggetiltak for å sikre kvalitet, kostnads- og fremdriftsstyring.

Våre tjenester omfatter analyser, byggeprogram, overtakelses- og garantibefaringer.
Videre er utvikling, drift og vedlikehold av fast eiendom prioriterte oppgaver i vår virksomhet.

Tjenestene tilbys som enkeltstående delprodukter eller pakkeløsninger og dekker alle typer bygg/prosjekter.

Gjennomføring av byggetiltak

 • Rådgiving ved organisering og oppstart av prosjekt
 • Valg av byggeprogram og entrepriseform
 • Prosjektorganisasjon
 • Organisasjonsplaner
 • Instrukser
 • Administrative rutiner
 • Fremdriftsplaner
 • Budsjetter

Kontrahering av byggetiltak

 • Avtaler med arkitekter
 • Anbudsinnhenting/-vurdering
 • Avtaler med entreprenører og underentreprenører
 • Garantier

Byggeledelse og byggekontroll

 • Løpende kontroll av arbeidets utførelse
 • Kostnadsstyring og kontroll
 • Oppfølging av fremdriftsplaner
 • Rapportering til byggherre/oppdragsgiver/tiltakshaver

Spesiell byggherrerådgiving

Dersom en byggherre selv ønsker å administrere sitt byggetiltak, kan vi engasjeres spesielt for:

 • Utarbeiding av kontrakter
 • Utbetalingsplaner
 • Utføre prisstigningsberegninger
 • Utarbeide fremtidige driftsbudsjetter
 • Representere byggherren i byggekomiteer

Eiendomsutvikling

 • Eiendomsvurdering/-potensiale
 • Rådgivig ved kjøp og salg
 • Teknisk og økonomisk vurdering av utnyttelsesgrad
 • Ominredninger
 • Bruksendring
 • Vedlikeholdsinspeksjoner/statusrapportering
 • Skadevurdering/ansvarsforhold

Byggforum har forøvrig en rekke samarbeidspartnere innenfor hele bygge- og anleggsbransjen, elektro og VVS samt leverandører innen de respektive fagområder.

Vi håper derfor at De som byggeherre/tiltakshaver eller forvalter av fast eiendom vil kunne gjøre nytte av våre tjenester.

Hvordan kontakte oss:

Tlf: 90 77 77 28
e-post: post@byggforum.no

Daglig leder/innehaver:

Tone Bergaas

Postadresser:

Onglavikvegen 115
5440 Mosterhamn

Org. nr: 976 939 662